E-Ticarette Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ana Sayfa - Blog
E-Ticarette Gerekli Belgeler Nelerdir?

E-Ticaret Nedir?

E-ticaret; elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder. 90’lı yıllarda başlayan, son altı yılda çok hızlı gelişim gösteren e-ticaret, büyük küçük her ölçekteki işletmenin ilgi odağı durumundadır. Elektronik ticaret günümüzün teknoloji dünyasında ticaretin dijital ortamda online olarak yapılmasına imkan tanıyan en hızlı ticaret yapma şeklidir.

E-ticaret faaliyetleri için yetkili otorite Ticaret Bakanlığıdır. Bu nedenle e-ticaret faaliyetlerine başlamak için öncelikle mevzuatı ve Bakanlığın konuya ilişkin talimatlarını adım adım takip etmek bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Seo hizmeti konusunda daha fazla bilgi için https://www.onyazilim.com/arama-motoru-optimizasyonu-seo-hizmeti sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

E-ticaret şirketi nedir?

Elektronik ticaretle birlikte şirketler belli bir fiziki konuma veya zamana bağlı kalmadan tüketiciye ulaşarak ürünlerini satabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde, ticaretle uğraşan şirketler genellikle geleneksel pazarlama yöntemlerine e-ticareti de ekleyerek kendilerini belirli bir alana/lokasyona satış yapmanın ötesine taşımışlardır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından yeni fırsatlar sunan e-ticaret sayesinde bu kuruluşların satışları önemli düzeyde artmıştır.

Öte yandan mesai saatleri ve tatil günlerine bağımlı kalmadan 7/24 işlem imkanı tanıyan e-ticareti yapabilmek için, e-ticaret şirketi kurmak zorunludur. Mevzuata uygun şekilde yasal olarak e-ticaret yapmak için öncelikle bir şirketin bulunması gereklidir. Bu şirket, bir şahıs şirketi olabileceği gibi sermaye şirketi de olabilir.

İnternet ortamında satış yapılması durumunda da vergi mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde vergi yükümlülüğü de doğmaktadır. Ayrıca sanal ortamda gerçekleşen bu alışverişin ödemesi de sanal ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde ödemeleri alabilmek için bankalarla anlaşma yapılması kaçınılmazdır. Söz konusu anlaşmanın yapılabilmesi için de sisteme kayıtlı bir şirketin bulunması gereklidir.

E-ticaret şirketi kurulması için gerekli belgeler nelerdir?

E-ticaret şirketi, şahıs şirketi veya sermaye şirketi olarak farklı iki model şeklinde kurulabilir. Her iki şirket türünün kuruluşu birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı belgelerin hazırlanması gerekir. Şahıs şirketi, sermaye şirketlerine göre daha basit ve küçük yapıda olduğundan kuruluş aşaması daha kolay ve daha hızlıdır.

İki şirket türü arasında bilinmesi gereken en temel fark, şahıs şirketlerinde ortakların sorumluluğu sınırsız iken, sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır.

Genel olarak e-ticaret şirketi açılışında şahıs şirketleri için seçmeli olarak meslek odası ya da ticaret odasına, sermaye şirketleri için ise ticaret odasına başvuru yapılması gerekir.

Web tasarım konusunda detaylı bilgi için https://www.onyazilim.com/web-tasarim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

E-ticaret belgeleri bulunur masanın üstünde elinde kalem olan kolların yanında

Şahıs şirketi için gerekli belgeler nelerdir?

Şirket kuruluşu için gerekli işlemleri kendiniz yapabileceğiniz gibi bir mali müşavir tarafından da bu işlemler yapılabilir. Şirketin kuruluşu sizin adınıza bir müşavir tarafından yapılacaksa bu durumda müşavir adına noterden vekâletname çıkarmanız gereklidir.

Şahıs şirketi kurulması için gerekli belgele şunlardır:

1. Kimlik fotokopisi

2. İkametgâh belgesi (e-devlet)

3. İmza beyannamesi (Noter)

4. Kira sözleşmesi (İşyeri kira sözleşmesi veya işyeri kendinize aitse buna ilişkin tapu senedi)

Şahıs şirketi kurmak isteyen kişi kendisi bizzat veya yetkilendireceği mali müşavir aracılığıyla ilgili odaya başvurarak şahıs şirketi kurabilir. Şirket kurulması noktasında önemli olan konulardan biri de maliyet unsudur. 2020 yılı için şahıs şirketi kurma maliyeti yaklaşık olarak 600-800 TL’dir.

Sermaye şirketi (limited şirket) kurmak için gerekli belgeler nelerdir?

Limited şirket kurulması için gerekli belgeler şunlardır:

1. Kimlik fotokopisi (ortaklar)

2. İkametgâh belgesi (e-devletten)

3. Şirketin unvanı

4. Belirlenen sermaye tutarı

5. Ortaklar sermaye oranı

6. Kira sözleşmesi

7. Belirlenen şirket temsilcisi (Müdür)

Limited şirket kurmak için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şirket ana sözleşmesinin de hazırlanması gerekir. Ticaret odası kaydı yapıldıktan sonra şirket adına vergi kaydı da yapılır. 2020 yılı için limited şirket kuruluş maliyeti yaklaşık olarak 3.000-3.500 TL civarındadır.

Sermaye şirketi (anonim şirket) kurmak için gerekli belgeler nelerdir?

Anonim şirket kuruluş işlemleri yasal mevzuat bakımından zorlu ve karmaşık bir sürece tabidir. Yasal ve mali risklerinin yüksek olması dolayısıyla orta ve büyük ölçekli işletmeler için tavsiye edilir. Asgari şirket sermayesi 50. 000 TL olmalıdır. Sermaye tutarının ¼’ü bankada bloke edilmelidir.

Anonim şirket kurulması için gerekli belgeler şunlardır.

1. Kimlik fotokopisi (ortaklar)

2. İkametgâh belgesi (e-devletten)

3. Şirketin unvanı

4. Belirlenen sermaye tutarı

5. Ortaklar sermaye oranı

6. Kira sözleşmesi

7. Belirlenen şirket temsilcisi

8. Sermaye 1/4 banka bloke yazısı

Anonim şirket kurmak için yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şirket ana sözleşmesinin de hazırlanması gerekir. Ticaret odası kaydı yapıldıktan sonra şirket adına vergi kaydı da yapılır. 2020 yılı için anonim şirket kuruluş maliyeti yaklaşık olarak 3.500-4.000 TL civarındadır.

E-ticaret için gerekli olan diğer belgeler nelerdir?

Online Ödeme Sistemleri

E-ticaretin en önemli aşamalarından bir de online ödeme sistemleridir. E-ticaret şirketi kurulumu için yukarıda belirtilen belgelerin yanında bu sisteme sahip olmak gereklidir. Bu nedenle bankaların sanal pos’larını alabilmek için e-ticaret şirketinin web sitesinin SSL Sertifikasına (Güvenli Giriş Katmanı) (Secure Sockets Layer) da sahip olması gerekir. E-ticaretin büyüklüğü ve işin gerekliliğine göre farklı SSL Sertifika seçenekleri tercih edilebilir.

SSL Sertifikası sahibi olmadan bankaların sanal POS’ları kullanılamaz. SSL, kullanıcının bilgisayarı ile e-ticaret şirketinin sunucusu arasında transfer edilen verilere üçüncü kişilerin erişimini engelleyen bir şifreleme protokolüdür. Bu nedenle e-ticaret sitesinde ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için SSL sertifikası sahibi olunması gereklidir.

Dijital pazarlama danışmanlığı konusunda daha detaylı bilgi almak için https://www.onyazilim.com/dijital-pazarlama-danismanligi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

E-ticaret bilgi sistemi bulunur elin yanındaki elbise ve alışveriş arabasının içinde

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)

E-ticarette tüketicinin korunması, e-ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi ve e-ticaret işlemlerini kayıt altına almak amacıyla Elektronik Bilgi Sistemi (“ETBİS”) oluşturulmuştur.

1 Aralık 2017'den itibaren uygulanmaya başlayan ETBİS platformuna, tüm e-ticaret firmalarının kayıt yaptırması zorunludur. Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan e-ticaret firmalarının ETBİS’e kayıt ve bildirimde bulunma yükümlülükleri vardır. ETBİS aracılığı ile alıcılar, e-ticaret şirketleri hakkında bilgi edinerek, daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmaya devam edebilirler.

ETBİS’e kayıt işlemleri

ETBİS’e kayıt için, kayıt sistemine aşağıdaki bilgiler girilmektedir:

a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.

b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

Reklam yönetimi konusunda detaylı bilgi almak için https://www.onyazilim.com/dijital-reklam-yonetimi-performans-pazarlama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ETBİS’te Bildirim yükümlülüğü

ETBİS’e kayıt edilen e-ticaret şirketleri kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunmakla yükümlüdür:

1) Tebligata elverişli KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi.

2) Elektronik ticaretin türü.

3) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.

4) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.

5) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.

6) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.

7) Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

8)Kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

9) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.

10) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.

11) Söz konusu bildirimler kişilerin kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.

E-ticarette güven damgası

E-ticarette güven damgası, e-ticaret sitelerinden daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılabilmesini sağlamaya çalışan damgadır. Bu damganın alınabilmesi için e-ticaret sitesinde SSL sertifikasının olması gerekir. Bununla birlikte e-ticaret şirketlerinin güven damgası sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-ticaret Sitesi Ne Kadara Kurulur?

Hazır veya özgün web tasarım, entegrasyon modüllerinin olup olmaması ve ekstra diğer modüllere bağlı olarak fiyatlar değişiklik göstermektedir. Diğer pazaryeri uygulamaları ile birlikte entegrasyon olmadığında fiyatlar genelde 5000 lira civarında başlamaktadır.

Daha detaylı bilgi için Ankara Web Sitesi Tasarım Firmamızla https://www.onyazilim.com/on-yazilim-iletisim adresinden iletişim kurabilirsiniz.